PRESENTACIÓEl Parc d’educació vial i mediambiental de la Vall d’Albaida ens proporciona la possibilitat de concebre una educació no–formal diferent, on els xiquets i les xiquetes podran gaudir del temps d’esbargiment en un espai sense parets, obert a la natura. Els i les menors descobriran  tot el que envolta el món de la seguretat vial mitjançant l’experimentació al nostre circuit de karts i de bicicletes així com la importància del respecte al medi ambient i la cura del nostre entorn més pròxim.


Jocs als itineraris de natura
L'educació vial i ambiental és cada vegada més una part integrada al sistema educatiu. Per això, oferim la possibilitat de potenciar els coneixements previs del alumnes mitjançant una metodologia activa i participativa, que alterne l’exposició de continguts bàsics amb la reflexió, l’anàlisi de la pràctica i l’intercanvi d’experiències.   
Pràctiques al circuit en un entorn natural

Per aconseguir aquest objectiu, utilitzem una metodologia participativa, activa i dinàmica que inclou el joc com a eina principal d'aprenentatge.

El Parc d'educació vial i ambiental de la Vall d'Albaida consta d'una superfície de 68.000 m2 on es troben ubicades les diferents activitats i equipaments. Aquest espai està dividit per zones funcionals i es troba integrat dins d'un entorn naturalitzat amb gran quantitat d'arbres i d'arbusts forestals autòctons com poden ser carrasques, garrofers, pins, brolla mediterrania, etc. que li aporten al Parc un espai òptim per a desenvolupar les activitats educatives (podeu trobar a la imatge inferior les diferents activitats, així com les zones arbrades existents i les que s'han reforestat gràcies als visitants).

Clica damunt la foto per poder ampliar la imatge


En les instal·lacions del Parc, aquesta formació està dirigida fonamentalment a alumnes d’educació  infantil, primària i secundaria, per a que assumisquen, des de la perspectiva de l’educació vial i ambiental, els principis metodològics i els continguts curriculars de l’educació com a complement de l’aula.

Totes les activitats del Parc estan adaptades al nivell curricular dels visitants i es desenvolupen per un equip tècnic especialitzat en educació vial i ambiental.

No hay comentarios:

Publicar un comentario