EDUCACIÓ VIALL'itinerari formatiu del Parc d'educació vial i ambiental disposa de diverses activitats d'educació viària amb els objectius següents:
  1. Descobrir la importància de respectar les normes i els senyals, així com el seu significat, per a adquirir una sèrie de coneixements bàsics relacionats amb la seguretat vial.
  2. Adoptar hàbits de comportament i de prudència en relació amb el trànsit i una conducta adequada com a vianants, conductors i passatgers.
  3. Una vegada obtinguts els coneixements, els visitants circularan pel circuit amb karts i amb bicicletes baix la vigilància atenta d'educadors especialitzats.
karts i bicicletes al circuit de pràctiques

 Les activitats i tallers que podem trobar són els següents:
  1. Aula vial.
  2. Circuit de pràctiques.
  3. Circuit d'habilitats.
  4. Taller de la bicicleta.
  5. Jocs de taula amb motius vials.

AULA VIAL

En funció del cicle educatiu i mitjançant jocs, pel·lícules, làmines per a pintar, maquetes, audiovisuals –tant de la DGT com de l'Institut Mapfre de Seguritat Vial–, presentacions, etc. es donarà a conéixer el funcioanment dels karts, les situacions correctes i incorrectes que experimentaran a la pràctica, la utilització del permís per punts al parc així com tota la informació relativa a l'àmbit de l'educació i seguretat vial.

aula teòrica d'educació vial

CIRCUIT DE PRÀCTIQUES

Una vegada adquirits els coneixements teòrics, els escolars podran aplicar de forma pràctica tots els conceptes apresos mitjançant l'ús de bicicletes i de karts adaptats a la seua edat o cicle formatiu.
Entregarem a cada menut un carnet per punts (12 punts) on s'avaluarà si circula correctament respectant els senyals de trànsit i els altres vianants. En cas contrari, es retiraran punts del permís sempre amb l'explicació pertinent.

Circuit d'educació vial

CIRCUIT D'HABILITATS


En aquesta activitat, els escolars (a partir de tercer cicle) deuen completar un recorregut amb bicicleta i esquivar els diferents obstacles que troben al llarg del camí. Aquesta activitat pretén millorar la destressa i l'habilitat amb la bicicleta, així com potenciar la psicomotricitat dels alumnes.

circuit d'habilitat per a bicicletes

TALLER DE LA BICICLETA


Un dels tallers que no poden faltar a un parc d'educació vial és el de la bicicleta, ja que és un dels vehícles més utilitzats en les activitats que es realitzen i el primer vehícle amb el que es mouen els jóvens als nostres pobles i ciutats. A més, la bicicleta com a mitjà de transport compleix tots els requisits de sostenibilitat i ens garanteix una vida més saludable.
L'objectiu principal d'aquest taller és que els menuts aprenguen a reconéixer totes les parts de la bicicleta i la seua funció així com reparar-les en cas de necessitat (una punxada, pressió adequada de les rodes, alinear el manillar, altura correcta del selló, etc.).


  
JOCS DE TAULA AMB MOTIUS VIALS

El principal objectiu del Parc és aconseguir que els menuts puguen aprendre mitjançant el joc. Per això, hem dissenyat diferents jocs de taula amb motius vials de forma artesanal mitjançant la imitació d'altres coneguts per tots. Així, poden jugar al "memory" però amb senyals de trànsit o al "joc de l'oca" però amb preguntes d'educació vial, entre d'altres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario