EDUCACIÓ AMBIENTAL


L'educació mediambiental és cada vegada més una part integrada en el sistema educatiu. Per això, oferim la possibilitat de potenciar els coneixements previs dels alumnes mitjançant una metodologia activa i participativa, que alterne l'exposició de continguts bàsics amb la reflexió, l'anàlisi de la pràctica i l'intercanvi d'experiències.

Per altra banda, amb la transmissió de coneixements referents al medi ambient es pretén arribar a conéixer-lo millor i aconseguir una major sensibilització respecte a les qüestions que l’afecten i, d’aquesta manera, crear models d’actuació més respectuosos cap a ell, responsables i coherents. 

En definitiva, es tracta de descobrir, gaudir i estimar la natura i, al mateix temps, despertar una consciència crítica davant del deteriorament del medi natural possibilitant l’observació directa, manipulació i experimentació de tots aquells aspectes (continguts i activitats) que no tenen cabuda en la vida urbana.


Floració d'estepa blanca
Arborcer amb fruitsEls tallers i activitats que podem trobar són els següents:
  1. Itineraris de natura
  2. Agricultura ecològica
  3. Aula natura
  4. Taller de reciclatge
  5. Zona de granja
  6. Zona de viverisme   

ITINERARIS DE NATURA


Conte "El gran duc i el garrofer" (itinerari infantil)
Aquestes rutes travessen els diversos ecosistemes mediterranis amb els quals hem reforestat el Parc i estan dissenyades per a treballar diferents temàtiques ambientals i adaptades a cada cicle educatiu.

Al llarg del recorregut, els visitants podran experimentar sobre l'ecologia dels nostres paratges, conèixer la importància d'una alimentació sana o aprendre la flora i la fauna més pròxima a nosaltres mitjançant una metodologia dinàmica (panells explicatius, recursos interactius, jocs, etc).

                                                                             

AGRICULTURA ECOLÒGICA


Al Parc disposem d'un hortet on els visitants podran aprendre de forma bàsica els principis que regeixen l'agricultura ecològica, conéixer les plantes apropiades per a cada época de l'any, combatre les plagues amb productes naturals i com fabricar compost o adob per fertilitzar el nostre hort.  


Aprenent a posar reg a goteig a l'hort ecològic del Parc

 
AULA NATURA

Espai d'experimentació on els escolars aprendran els secrets dels vertebrats i dels invertebrats així com les plantes gràcies als nostres animals, jocs, experiments i recursos audiovisuals.Paludari amb plantes tropicals i peixos
Joc amb fitxes per a infantilTALLER DE RECICLATGE


En aquest taller, l'objectiu principal serà que els alumnes es consciencien de la importància que té actualment realitzar un bon reciclatge, reutilitzar els materials i reduir al màxim. Per a que açò siga posible, el primer que farem és explicar amb claredat que signica RECICLAR, REDUIR I REUTILITZAR. 

Contenidors de llanda per a la dinàmica del reciclatge

ZONA DE GRANJA

En aquest espai, els escolars podran aprendre i conéixer els animals de granja i els productes que obtenim a partir d'ells, així com les tasques que realitzaven antigament. Al Parc es cria i se selecciona la gallina autòctona valenciana coneguda com gallina de chulilla o dels serrans. A partir d'aquest cas, explicarem tota la problemàtica actual al voltant de la desaparició d'espècies autòctones per diferents causes i la pèrdua de biodiversitat i patrimoni natural que suposa.

Pollet recent eclosionat
ZONA DE VIVERISME

Disposem d'una zona de vivers on produïm la nostra planta forestal i agrícola per a poder revegetar el Parc amb els escolars.

Ombracle  amb planta forestal i aromàtiques

No hay comentarios:

Publicar un comentario