viernes, 24 de noviembre de 2017

Nova Activitat

                            Quina emoció ens dóna la música que escoltem?

Aquesta activitat es basa a integrar la música en el desenvolupament global i harmònic de la personalitat de tots els xiquets, tant aquells que presenten necessitats educatives especials com els que no. Consisteix en escoltar audicions musicals a l’aire lliure, les quals ens ofereixen un plus de diversió i entreteniment. Dins de l’àrea cognitiva, els continguts que portem a terme són factibles de ser treballats oferint activitats que estimulen les diverses vies sensorials. Açò es pot aconseguir mitjançant massatges i moviments corporals, mentre escoltem música clàssica provocant en els alumnes diferents sensacions als estímuls rebuts, com puguen ser felicitat, relaxació, tranquil.litat...

Aquest aspecte és molt important en el desenvolupament de les persones, relacionar les emocions amb la música com a recurs terapèutic des d’un enfocament educatiu, ens permet que els xiquets tinguen un progrés significatiu en el desenvolupament personal en tots els seus aspectes físics, motors, socials i cognitius.


Considerem que la música es basa en l’experiència, sociabilitat, intercanvi i interacció. Amb ella podem descobrir la pròpia identitat, creant un clima de serenitat, seguretat, afecte i confiança entre els alumnes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario